• sida

Företagsnyheter

  • Egenskaper hos grävmaskinens hydraulcylindertätningssats

    Som en komponent och en arbetsanordning kommer en hydraulcylinder, liksom all mekanisk utrustning, oundvikligen att ha varierande grader av slitage, utmattning, korrosion, lossning, åldrande, försämring eller till och med skada i dess strukturella komponenter under långvarig drift.Fenomen,...
    Läs mer
  • Funktioner för hydraulisk brytare/hammartätningssats

    Kraftkällan till den hydrauliska brytaren är tryckoljan som tillhandahålls av grävmaskinens eller lastarens pumpstation, som kan gräva ut grunden av byggnaden... vid låg temperatur för krossning, så att det är lätt att skada de olika delarna av b...
    Läs mer